Vart föddes fotbollen?

Ingen kan med säkerhet säga vem som uppfunnit fotbollen men de äldsta bevisen pekar mot att fotboll föddes någonstans i Kina mellan 400-talet f.k och 200-talet f.kr. Redan från första början använde man två lag som spelade mot varandra mellan två mål med nät. Bollen var uppstoppad med fjädrar inneslutna i ett läderskinn. I japan blev spelet en favorit bland befolkningen under Heian-tiden. Något som kan sägas likna fotboll förekom även något senare, under Mayatiden i Centralamerika där spelet minst sagt var på blodigt allvar. Förlorarna offrades nämligen till gudarna. Det finns även bevis för att även kvinnor spelade denna urtida version av fotboll från omkring 200 f.kr.

Till minnet av danska vikingar

I England började fotbollsliknande spel utövas på 1100-talet på ängar och vägar. Spelen var populära bland folket men det roliga varade inte länge, innan de bannlystes av myndigheterna. På 1600-talet återuppstod dock spelen och man talade i folkmun om ”the heroic game called football”, som gick ut på att olika lag mötte varandra längs Londons smala gatsystem. Reglerna var få och skaderisken var väldigt hög. I städerna var det vanligt med fotboll på fettisdagen, för att fira minnet av en seger över danska vikingar.

Till Europa under 1300-talet

Fotboll var redan från början en aktivitet som krävde relativt lite utrustning för att utöva. Sporten kom också till under en tid, långt innan smidiga yogakläder, skor eller skyddsutrustning fanns att tillgå vid idrottande. Det finns bevis som talar för att fotboll förekom i Frankrike redan under 1300-talet och även under samma tid i Italien, främst i Florens. Dåtidens fotboll liknade till stor del vad vi kan se idag, och man spelade på en plan av samma storlek men det fanns inga målburar. Namnet på sporten var i Florens “Calcio”, vilket fortfarande gäller i Italien. En klassisk fotbollsmark, åtminstone för våra nordiska ögon, är för de flesta England. Spelet förekom även där på 1300-talet och även här, liksom i Frankrike försökte kungen förbjuda sporten med motiveringen att det fanns betydligt ädlare “sporter” befolkningen skulle ägna sig åt. Det fanns helt enkelt mer gentlemannamässiga och “nyttiga” aktiviteter ansåg myndigheterna, exempelvis bågskytte som kunde komma till användning i krig och så vidare. Förbuden hade inte så stor inverkan och fotbollen som en folklig idrottsrörelse rörde sig långsamt framåt.

Få regler i början

De första spelen i fotboll i Europa ingav inga större svårigheter för domaren, eftersom reglerna var få. Man kunde exempelvis själv bestämma antalet spelare i det egna laget. Från början fanns inte heller några mål utan man transporterade helt enkelt bollen, ibland flera kilometer och allvarliga skador var vanligt förekommande för spelarna. Idag kallas sporten för rugby, som även den har utvecklats under åren. Mellan 1700-talet och 1800-talet försvann populariteten kring fotboll för att därefter börja komma tillbaka, i England främst i städer som Chester, Kingston-upon-Hull och Derby.