Så går fotbollsträningen för barn till i Sverige

Det finns många barn i Sverige som vill börja spela fotboll redan från en mycket ung ålder. I Sverige är man mån om att göra sporten och idrotten till något roligt och att inte pressa barnen alldeles för hårt när de ännu är mycket unga. Trots det är fotbollsklubbar noga med att också se till så att träningen kommer att vara effektiv och utveckla barnet till att spela på en högre nivå i framtiden.

Det vanligaste är att man börjar spela fotboll när man är cirka 6-7 år gammal. När man börjar spela fotboll i den här åldern så spelar man något som kallas för 5-mannafotboll. 5-mannafotboll betyder att det endast är fem stycken spelare i varje lag varav en av dessa agerar som målvakt. Man använder sig inte heller av en fullständig fotbollsplan utan spelar på cirka en fjärdedel av fotbollsplanen.

I takt med att man blir äldre så förändras sättet att träna och spela. När barnet har nått 10-årsålder går man alltså över till att spela 7-mannafotboll. Nu använder man fler spelare på planen och även en större del av fotbollsplanen. Man har utökat från 1/4 av fotbollsplanen till 1/2 av den. Det betyder att träningen nu kommer att vara mer intensiv och at en god kondition är viktigt.

Fotbollsträningen förändras sedan med jämna mellanrum. När man är cirka 13 år gammal så går man vidare till 11-mannafotboll eller t.ex. 9-mannafotboll. Vad som blir kan bero på ett flertal olika faktorer, t.ex. var i landet man bor eller vilken fotbollsklubb man använder sig av. Antalet spelare på planen ökar, men man spelar fortfarande med de mindre målen som används i 7-mannafotboll.